جمعه, 26 مرداد 1397

كارشناس دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

نـــام و نام خانوادگــي | محسن رضائي عارفي

 

-


 


 ليسانس  | رشته‌ی جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه حكيم سبزواري(1379-1382)

فوق ليسانس | رشته‌ی جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه‌شهيد بهشتي تهران(1383-1385)

دانشجوي دكتـري تخصصي | ژئومورفولوژي گرايش مديريت محيطي دانشگاه حكيم سبزواري

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

ســــوابق اجرايـــي :

1.كارشناس دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از 1389 تاكنون.

-

2.مسئول حفاظت اراضي اداره منابع طبيعي شهرستان مه ولات 1387-1386.

-

3. نقشه بردار اداره منابع طبيعي شهرستان كاشمر 1389-1388.

-

4. مترجم زبان انگليسي 1386 تاكنون.

مهارت‌های تخصصی

 1. آشنایی بانرم افزارARC GIS
 2. آشنايي با مجموعه office
 3. آشنايي با نرم افزار AUTO CAD
 4. آشنايي با نرم افزارmap source
 5. آشنايي با دستگاه GPS

عضویت در انجمن های علمی

 1. عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی از 1391 تا کنون.
 2. عضو انجمن شهرسازي ايران از سال 1392 تاكنون.
 3. عضو انجمن بيابان زدايي ايران از سال 1393 تاكنون.
 4. عضو انجمن متخصصين ايران از سال 1393 تاكنون.
 5. عضو انجمن GIS‌ ايران .
 6. عضو انجمن آمايش سرزمين ايران .

سوابق آموزشی و تدریس

 1. تدريس درس ژئومورفولوژي ساختماني در دانشگاه پيام نور كاشمر 1388.
 2. .تدريس درس زبان تخصصي جغرافياي طبيعي در دانشگاه پيام نور كاشمر 1388.
 3. تدريس درس ژئومورفولوژي ديناميك در دانشگاه پيام نور كاشمر 1389.
 4. تدريس درس فتوگرامتري در دانشگاه آزاد اسلامي كاشمر 1389.
 5. تدريس درس نقشه برداري نظري در دانشگاه پيام نور كاشمر 1389.
 6. تدریس درس مباني جغرافيا در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1391.
 7. تدريس درس جغرافياي شهري در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1392.
 8. تدريس درس بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1392-1393 .
 9. تدریس درس جغرافياي شهري در موسسه آموزش عالي خاوران 1392.
 10. تدریس درس بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي در موسسه آموزش عالي خاوران1392.
 11. تدريس درس زمين شناسي كاربردي در آموزشكده فني و حرفه اي سما مشهد 1392.
 12. تدريس درس بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1395.

 

زمینه ها و علائق پژوهشی

 1. مخاطرات ژئومورفولوژيك.
 2. ژئومورفولوژي و مديريت محيط.
 3. ژئومورفولوژي كارست.
 4. آبخيزداري
 5. كاربرد ژئومورفولوژي در مسايل نظامي
 6. ژئومورفوتوريسم و ژئومورفوسايت
 7. مورفوتكتونيك
 8. . ژئومورفومتري و سنجش از دور
 9. ژئومورفولوژي رودخانه اي