پنج شنبه, 22 آذر 1397

مديــــر طــــــرح و برنامـــــه و بودجــــــه

نـــام و نام خانوادگــي | حسن احمـــــدي ازغندي

-


 ليسانس  | پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد

فـــــوق ليســـــانس | جامعــــه شناســــي دانشگــاه آزاد قوچــان


این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 ســـــــــــــــوابق اجرايـــــــــــــي

- همكاري با شهرداري منطقه 1 شهرداري مشهد (طرح تكريم ارباب رجوع )     1379 - 1380

- همكاري با روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد   (سنجش افكار)      1381 - 1383

- همكاري با معاونت فرهنگي شهرداري مشهد  (پـروژه ستاد شهـر سالم)      1382- 1384

- همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بعنــوان كارشناس برنامه ريـــزي      1384- 1390

- همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بعنوان رئيس گـروه برنامه ريــــزي     1390- 1394

 


اهــــم فعاليتهـــــاي اجرايــــي در دانشگاه آزاد اسلامـــي مشهد

همكاري در تدوين و تهيه برنامه توسعه پنجم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تجديد نظر در امتيازبندي دانشگاه

تجديدنظر در ساختار و پست هاي سازماني دانشگاه

تجديدنظر در ساختار و پست هاي سازماني بيمارستانهاي دانشگاه

تجديدنظر در ساختار و پست هاي سازماني دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

همكاري در تدوين و تهيه برنامه توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

همكاري در تدوين و تهيه برنامه توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي

كنترل و ارزيابي برنامه ها و عملكرد دانشگاه

اصلاح رويه ها و فرايندها

همكاري در تدوين و تهيه پيش بيني بودجه سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي


ســـــــــــــوابق علمــــــــــــــــــــي

تعداد 10 مقاله علمي و پژوهشي

تعداد 30 طرح پژوهشي از نوع تحقيقات پيمايشي- كاربردي

تدريس دروس( تئوريهاي برنامه ريزي، تدريس روش تحقيق، تدريس مباني جامعه شناسي، تدريس جامعه شناسي شهري)

عضو انجمن جامعه شناسي ايران