یکشنبه, 31 تیر 1397

چهارشنبه 18 فروردين 1395

كارگاه آموزشي  در رابطه با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی  با حضور روساء و كارشناسان برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي در مركز رفاهي فرهنگي واحد مشهد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد  اسلامی مشهد : در اين كارگاه دكتر معصومه حمزه یی مدير اعتبار سنجي و رتبه بندي دانشگاه آزاد اسلامي و  دكتر رسول عباسي رئيس اداره اعتبار سنجي و رتبه بندي در باره سامانه ارزيابي عملكرد واحدهاي دانشگاهي مطالبی ارائه نمودند .
در ابتدای این کارگاه یک روزه كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد  ، دکتر شکاری معاون برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان واحد مشهد به ميهمانان  خیر مقدم گفت .

کارگاه فوق با پاسخگویی به سئوالات شرکت کنندگان پایان یافت